เเจ้งเปลี่ยนเเปลงที่อยู่ใหม่ มีผลตั้งเเต่วันที่ 1 กันยายน 2555                                                                                                                                                                                       บริการแปล MSDS เอกสาร คู่มือ ข้อกำหนดจาก "ENGLISH" เป็น "ไทย"                                                                                                                                                                                       INHOUSE TRAINING                                                                                                                                                                                       PUBLIC TRAINING
 
 
เดือนมกราคม 2557
1
23
09.00-16.00
รร.จัสมินเอ๊คเซ็คคูทีฟ
สวีทส์ สุขุมวิท 23  [
แผนที่]

“ Training needs ที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีการอบรมในโรงงาน ( Update กฎหมายปีล่าสุด )”
สมาชิก 3,120 บาท  บุคคลทั่วไป 3,640 บาท  (ราคาดังกล่าวรวม VAT 7% และหักภาษี ณ ที่จ่ายเรียบร้อยแล้ว)

2
28-29
09.00-16.00
รร.มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต หลักสูตร ติวแนวข้อสอบ เพื่อสอบเป็นบุคลากรเฉพาะ ตามหลักสูตร ความปลอดภัยการเก็บรักษาวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมกำหนด 
สมาชิก 6,760 บาท  บุคคลทั่วไป 7,280 บาท  (ราคาดังกล่าวรวม VAT 7% และหักภาษี ณ ที่จ่ายเรียบร้อยแล้ว)
3
30
09.00-16.00
รร.มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต หลักสูตร สรุปกฎหมายสิ่งแวดล้อม พลังงาน อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ต้นปี 2556 - ปัจจุบัน
สมาชิก 3,120 บาท  บุคคลทั่วไป 3,640 บาท  (ราคาดังกล่าวรวม VAT 7% และหักภาษี ณ ที่จ่ายเรียบร้อยแล้ว)
เดือนกุมภาพันธ์ 2557
1
11
09.00-16.00
รร.จัสมินเอ๊คเซ็คคูทีฟ
สวีทส์ สุขุมวิท 23  [
แผนที่]
หลักสูตร “ทำอย่างไร ไม่ให้หลุดกฎหมาย เรื่อง การขออนุญาต การต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ การส่งรายงานราชการ
การฝึกอบรมและขึ้นทะเบียนบุคลากร ตามที่กฎหมายบังคับ” (ด้านสิ่งแวดล้อม และพลังงาน)
สมาชิก 3,120 บาท  บุคคลทั่วไป 3,640 บาท  (ราคาดังกล่าวรวม VAT 7% และหักภาษี ณ ที่จ่ายเรียบร้อยแล้ว)
2
18
09.00-16.00
รร.จัสมินเอ๊คเซ็คคูทีฟ
สวีทส์ สุขุมวิท 23  [
แผนที่]
หลักสูตรหลักสูตร การบริหารแรงงานสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ
สมาชิก 3,120 บาท  บุคคลทั่วไป 3,640 บาท  (ราคาดังกล่าวรวม VAT 7% และหักภาษี ณ ที่จ่ายเรียบร้อยแล้ว)
3
20
09.00-16.00
รร.มิราเคิล สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต หลักสูตร “ทำอย่างไร ไม่ให้หลุดกฎหมาย เรื่อง การขออนุญาต การต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ การส่งรายงานราชการ การฝึกอบรมและขึ้นทะเบียนบุคลากร ตามที่กฎหมายบังคับ” (ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขภาพ)
สมาชิก 3,120 บาท  บุคคลทั่วไป 3,640 บาท  (ราคาดังกล่าวรวม VAT 7% และหักภาษี ณ ที่จ่ายเรียบร้อยแล้ว)
4
25
09.00-16.00
รร.จัสมินเอ๊คเซ็คคูทีฟ
สวีทส์ สุขุมวิท 23  [
แผนที่]
หลักสูตร การจัดการสารเคมีให้ถูกต้องตามกฎหมายและปลอดภัยกับโรงงาน
สมาชิก 3,120 บาท  บุคคลทั่วไป 3,640 บาท  (ราคาดังกล่าวรวม VAT 7% และหักภาษี ณ ที่จ่ายเรียบร้อยแล้ว)
5
27
09.00-16.00
รร.จัสมินเอ๊คเซ็คคูทีฟ
สวีทส์ สุขุมวิท 23  [
แผนที่]
หลักสูตร การจัดการกับขยะอันตรายและขยะทั่วไปให้ถูกต้องตามกฎหมาย
สมาชิก 3,120 บาท  บุคคลทั่วไป 3,640 บาท  (ราคาดังกล่าวรวม VAT 7% และหักภาษี ณ ที่จ่ายเรียบร้อยแล้ว)
7
27
09.00-16.00
รร.จัสมินเอ๊คเซ็คคูทีฟ
สวีทส์ สุขุมวิท 23  [
แผนที่]
หลักสูตร Service Mind กุญแจสู่ความสำเร็จของงานบริการ
สมาชิก 3,120 บาท  บุคคลทั่วไป 3,640 บาท  (ราคาดังกล่าวรวม VAT 7% และหักภาษี ณ ที่จ่ายเรียบร้อยแล้ว)
         
         
         
         
         

 

 

 

Copyright © 2009 AIM Consultant Co., Ltd. All rights reserved.