รู้ทันกฎหมายเก่าและใหม่ด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม
วัน พฤหัสบดี ที่  14 ตุลาคม  2553
เวลา  09.00 น. – 16.30 น.
ณ โรงแรมจัสมิน เอ็คเซ็คคูทีฟ สวีทส์  สุขุมวิทซอย 23

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วัตถุประสงค์

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  หัวข้อและแนวทางในการฝึกอบรม

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  สิทธิพิเศษที่ผู้เข้าอบรมจะได้รับ

  1. CD เรื่องข้อบกพร่องที่พบได้บ่อย ๆ ในเรื่องกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย พร้อมสรุปแนวทางในการแก้ไขและป้องกันอย่างละเอียดหัวข้อต่อหัวข้อ
  2. คู่มือการอบรม ฉบับสมบูรณ์ 1 ฉบับ
  3. บัตรสมาชิกเพื่อใช้เป็นส่วนลดในการเข้าอบรมครั้งต่อไป
  4. ใบ Certificate สำหรับผู้เข้าอบรมในครั้งนี้

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  ติดต่อสำรองที่นั่งในใบตอบรับการเข้าฝึกอบรมและส่งแฟกซ์ได้ที่เบอร์ 02-8145489 หรือโทรศัพท์ 02-8145488
  ชำระค่าลงทะเบียนก่อนการเข้าฝึกอบรมอย่างน้อย 7 วัน ล่วงหน้า ในนามบริษัท เอไอเอ็ม คอนซัลแตนท์ จำกัด
  เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3031705906 โปรดแนบสำเนาใบสั่งจ่ายเงิน (สำเนา Pay-in) ส่งแฟกซ์  02-8145489
  ที่อยู่ตามใบกำกับภาษี 4/45 ซอยหมู่บ้านชัยพฤกษ์ ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กทม. 10160
  ยอดชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และหัก ณ ที่จ่าย 3 % แล้ว (โดยชำระ 2,600 บาท ต่อ 1 ท่าน) โดยชำระผ่าน
  บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาย่อยเทสโก้ โลตัส เพชรเกษม 81 เลขที่บัญชี 401-239-834-6
  หมายเหตุ : ราคาค่าอบรม 2,500 บาท ค่าอบรม+ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % = 2,675 บาท หัก ณ ที่จ่าย 3 % = 75 บาท
  ยอดชำระรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และหัก ณ ที่จ่ายแล้ว (โดยชำระ 2,600 บาท ต่อ 1 ท่าน) กรุณานำใบหัก ณ ที่จ่าย 3 %
  มาในวันอบรมด้วย

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  กำหนดการฝึกอบรม

  08.30-09.00 น.        ลงทะเบียนรับเอกสารอบรม
  09.00-10.15 น.        กฎหมายเกี่ยวกับแนวทางการจัดการ มลพิษน้ำ , อากาศ , กากของเสีย
  10.15-10.30 น.        พักรับประทานอาหารว่าง  
  10.30-12.00 น.        กฎหมายเกี่ยวกับผู้ควบคุมมลพิษ แนวทางการจัดการพลังงาน , เสียง และดิน
  12.00-13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน 
  13.00-14.45 น.        กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารการจัดการ อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ก๊าซ , และ อับอากาศ
  14.45-15.00 น.        พักรับประทานอาหารว่าง  
  15.00-16.30 น.        กฎหมายเกี่ยวกับวัตถุอันตราย , ตรวจสุขภาพลูกจ้าง , ความปลอดภัยไฟฟ้า และการ ป้องกันระงับอัคคีภัย

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


  สมัครสำรองที่นั่งออนไลน์