เว็บบอร์ด

คำถาม

เกณฑ์คุณภาพน้ำประปา
ขอกฏหมายเกณฑ์คุณภาพน้ำประปา
โดย : wanthana คำถามเมื่อ : 9/6/2554 15:20:22

คำตอบ

พารามิเตอร์ หน่วย เกณฑ์คุณภาพฯกรมอนามัย พ.ศ. 2553 1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH at 25oC) 6.5-8.5 2. สี (Colour) (แพลตตินัมโคบอล์ท) ไม่เกิน 15 3. ความขุ่น (Turbidity) (เอ็นทียู) ไม่เกิน 5* 4. ความกระด้าง (Hardness) (มก./ล.) ไม่เกิน 500 5. ปริมาณสารทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TDS) (มก./ล.) ไม่เกิน 1,000 6. เหล็ก (Fe) (มก./ล.) ไม่เกิน 0.5 7. แมงกานีส (Mn) (มก./ล.) ไม่เกิน 0.3 8. ทองแดง (Cu) (มก./ล.) ไม่เกิน 1.0 9. สังกะสี (Zn) (มก./ล.) ไม่เกิน 3.0 10. ตะกั่ว (Pb) (มก./ล.) ไม่เกิน 0.01* 11. โครเมียม (Cr) (มก./ล.) ไม่เกิน 0.05 12. แคดเมียม (Cd) (มก./ล.) ไม่เกิน 0.003 13. สารหนู (As) (มก./ล.) ไม่เกิน 0.01 14. ปรอท (Hg) (มก./ล.) ไม่เกิน 0.001 15. ซัลเฟต (Sulfate) (มก./ล.) ไม่เกิน 250 16. คลอไรด์ (Chloride) (มก./ล.) ไม่เกิน 250 17. ไนเตรท (Nitrate as Nitrate) (มก./ล.) ไม่เกิน 50 18. ฟลูออไรด์ (Fluoride) (มก./ล.) ไม่เกิน 0.7 19. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Coliform Bacteria) (เอ็มพีเอ็น/100 มล.) ไม่พบ 20. ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ......(Faecal Coliform Bacteria) (เอ็มพีเอ็น/100 มล.) ไม่พบ 21. อีโคไล (E. coli ) โคโลนี 22. สแตฟฟีโลคอคคัส ออเรียส ......(Staphylococcus aureus) โคโลนี 23. ซัลโมเนลลา (Salmonella) โคโลนี 24. คลอสทริเดียม เพอร์ฟรินเจนส์ ......(Clostridium perfringens) โคโลนี

ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 11/7/2554 10:22:49