เว็บบอร์ด

คำถาม

การฝึกอบรมให้กับพนักงานตามหลักสูตรหัวข้อต่างเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายทุกฉบับ
อยากรู้ว่าการฝึกอบรมให้กับพนักงานตามหลักสูตรหัวข้อต่างเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายทุกฉบับจะหาดูได้ที่ไหนบ้างใน aimconsultant มีบ้างไหมพอดีไม่มีเวลามาหาทุกในกฎหมาย
โดย : safety gfn คำถามเมื่อ : 23/11/2554 14:51:07

คำตอบ

หลักสูตรที่ต้องอบรม ตามกฎหมาย
ก๊าซ NG (คน) ก๊าซ Cylinder (คน) Hot oil boiler (คน) Boiler (คน) Forklift (คน) ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม (คน) ผู้ควบคุมมลภาวะน้ำ อากาศ กาก (คน) ผู้ปฏิบัติงาน น้ำ อากาศ กาก (คน) ผชร สามัญ (คน) ผชร อาวุโส (คน) หัวหน้าหน่วยงานความปลอดภัย (คน) จป บริหาร (คน) จป หัวหน้างาน (คน) จป วิชาชีพ (คน) ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า (คน) หลักสูตร CPR (เป่าปาก ผายปอด ฟื้นคืนชีวิต รังสี (คน) บุคลากรเฉพาะวัตถุอันตราย (คน) การปฏิบัติงานในสถานที่อับอากาศ – ผู้ปฏิบัติงาน – ผู้อนุญาต – ผู้ช่วยชีวิต – ผู้ควบคุม ความปลอดภัยในโรงงาน (ทุกคน) KAIZEN ความรู้และการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ทักษะการเป็นหัวหน้างาน APQP & CP , PPAP , MSA , SPC ,FMEA เทคนิคการมอบหมายงาน และติดตามงาน ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 , ระบบการจัดการด้านพลังงาน , การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม พรบ.คุ้มครองแรงงาน และการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร ภาวะโลกร้อน,ปรากฏการณ์เรือนกระจก , รอยเท้าคาร์บอน ,การจัดการสารเคมีตามกฏหมายกรมโรงงาน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การดับเพลิงเบื้องต้นและการดับเพลิงขั้นสูง ฯลฯ
แจ้งรายละเอียดให้ทราบทางอีเมล์แล้วค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 28/11/2554 14:59:23