เว็บบอร์ด

คำถาม

กฏหมายน้ำทิ้ง
1.กฏหมายฉบับไหนที่ระบุว่าพารามิเตอร์หลักที่ตรวจวัดน้ำทิ้ง มีอะไรบ้าง อยู่ในกฏหมายฉบับไหน 2. กฏหมายที่ระบุน้ำทิ้ง ว่า ต้องตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง อยู่ในกฏหมายฉบับไหน ค่ะ
โดย : thattorn27 คำถามเมื่อ : 6/2/2555 10:38:08

คำตอบ

อยู่ในหมวดกฎหมายสิ่งแวดล้อม
หมวดย่อย สิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ 3 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดทำรายงานชนิดและปริมาณสารมลพิษที่ระบายออกนอกโรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๐
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 9/2/2555 8:54:50