เว็บบอร์ด

คำถาม

กฎหมายน้ำทิ้ง
ไม่ทราบว่ากฎหมายฉบับไหนที่ระบุว่าต้องมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียภายในโรงงานบ้างค่ะ (ไม่ได้อยู่ในเขตนิคม)
โดย : cptthai คำถามเมื่อ : 29/2/2555 9:31:43

คำตอบ

กฎหมายไม่ได้ระบุต้องตรวจวัดคุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดบำบัดภายในโรงงาน แต่กฎหมายจะกำหนดเป็นค่ามาตรฐานของน้ำเสียก่อนปล่อยออกนอกโรงงาน
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 12/3/2555 9:47:01