เว็บบอร์ด

คำถาม

procedure ด้านความปลอดภัย
ที่บริษัทฯ ให้ทำ procedure ด้านความปลอดภัย คือ ต้องการข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำ เพราะไม่เคยทำมาก่อน ใครมีข้อมูลกรุณาส่งข้อมูลให้หน่อยคะ ขอบคุณ
โดย : es คำถามเมื่อ : 12/3/2555 17:15:58

คำตอบ

ดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือเว็บไซต์สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย)
เช่น คู่มือการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป‏
คู่มือแนวทางการจัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานสำหรับงานก่อสร้าง ตามลิงค์ http://www.shawpat.or.th/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=21%3A%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%96-%25m-%E0%B9%92%E0%B9%96-%E0%B9%90%E0%B9%98-%25M-%25S&Itemid=160&lang=th ได้เลยค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 5/9/2556 11:51:43