เว็บบอร์ด

คำถาม

ขอกฏหมายที่เกี่ยวข้องเรื่องการติดตั้งระบบน้ำดับเพลิง
ที่โรงงานจะติดตั้งระบบน้ำดับเพลิงคับ อยากได้กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
โดย : unilamp คำถามเมื่อ : 27/3/2555 17:31:26

คำตอบ

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552 ประกาศในราชิจจานุเบกษา 30 กันยายน 2552
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 4/4/2555 12:49:00