เว็บบอร์ด

คำถาม

การอบรม จป.
หลักสูตร จป.หัวหน้างานกับ จป. ระดับบริหารแตกต่างกันอย่างไร มีกฎหมายอะไรเกี่ยวข้องบ้างคะ ขอบคุณค่ะ
โดย : iampug คำถามเมื่อ : 18/6/2555 15:23:42

คำตอบ

หลักสูตร จป.หัวหน้างานกับ จป. ระดับบริหารแตกต่างกันค่ะ อ้างอิงตามกฎหมาย
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน ละลูกจ้าง ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 2 พฤษภาคม 2555

ระเบียบกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ว่าด้วยหลักสูตรการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 25 ธันวคม 2549
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 21/6/2555 10:17:48