เว็บบอร์ด

คำถาม

สอบถามเรื่อง การจัดให้มีพยาบาลประจำโรงงาน
สอบถามเรื่องการจัดให้มีพยาบาลประจำโรงงานตามเงื่อนไข "ถ้ามีลูกจ้างทำงานในขณะเดียวกันตั้งแต่สองร้อยคนขึ้นไป" คำว่า "ขณะเดียวกัน" หมายถึงกะการทำงาน หรือพนักงานทั้งหมดของบริษัทฯ ที่ทำงานใน 1 วัน
เนื่องด้วยปัจจุบันบริษัทมีพนักงานทั้งหมดรวม 200 คน แยกเป็น 3 กะทำงาน ดังนั้นจึงรบกวนสอบถามว่าทางบริษัทจำเป็นต้องจัดให้มีพยาบาลประจำตามเงื่อนไขข้างต้นหรือไม่

รบกวนชี้แนะ
ขอบคุณค่ะ
สาวิตรี
โดย : spp คำถามเมื่อ : 25/6/2555 10:45:29

คำตอบ

คุณสาวิตรี

ถ้ากะการทำงานของพนักงานไม่ถึง 200 คน ก็ไม่จำเป็นต้องจัดให้มีพยาบาลประจำค่ะ

ขอบคุณค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 27/6/2555 15:20:57