เว็บบอร์ด

คำถาม

ความหมายของการ Dilution น้ำเสีย ที่กฎหมายห้ามทำ
การที่เรามีระบบบำบัดน้ำเสีย 2 line แล้วจะไหลมารวมกันก่อน ปล่อยออก (โรงงานอยู่ในนิคมเกตเวย์) ลักษณะเช่นนี้ถือว่าเป็นการ Dilution หรือเปล่าคะ
และถ้าน้ำแต่ละ line มีค่าควบคุมที่ออกจาระบบบำบัดเกินบางรายการ แต่เมื่อไหลมารวมกัน 2 line แล้ว ปรากฎว่ายังอยู่ในค่าควบคุมทุกรายการ เช่นนี้จะถือเป็นการ Dilution หรือไม่
โดย : goshu คำถามเมื่อ : 29/6/2555 16:52:06

คำตอบ

ไม่ถือว่าเป็นการ Dilution ค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 12/7/2555 14:25:49