เว็บบอร์ด

คำถาม

เรื่องการติดตั้ง BOD COD Online
ข้อมูลเบื้องต้น
1 ปริมาณน้ำเสียปัจจุบัน 700 m3
2 โรงงานลำดับที่ 82
3 อยู่ในขั้นตอนขยายโรงงาน เข้าข่ายประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการควบคุมปริมาณความสกปรกของน้ำทิ้งจากภาคอุตสาหกรรม เพื่อฟื้นฟูคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา พ.ศ.2551
4 มีระบบรีไซเคิลน้ำเสียจากระบบบำบัดนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ 95%

คำถามครับ
ทางโรงงานต้องติดตั้ง BOD COD online ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมั้ยครับ
โดย : togg คำถามเมื่อ : 11/7/2555 15:53:46

คำตอบ

ต้องดำเนินการติดตั้ง เนื่องจากปริมาณน้ำเสียเกิน ตามที่กฎหมายกำหนดให้น้ำตั้งแต่ 500 m3 ต่อวันขึ้นไปต้องติดตั้งเครื่องมืออุปกรณ์พิเศษ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 12/7/2555 13:59:39