เว็บบอร์ด

คำถาม

การตรวจติดตามภายใน ISO9001:2008 (ISO 9001:2008 Internal Audit)
ทางบริษัทฯ จะจัดฝึกอบรมแบบ in-house การตรวจติดตามภายใน ISO9001:2008 (ISO 9001:2008 Internal Audit) รบกวนขอใบเสนอราคาหน่อยค่ะ ประมาณ 20 ท่าน
โดย : hoyaoptics คำถามเมื่อ : 12/7/2555 19:50:27

คำตอบ

ส่งรายละเอียดให้ทางอีเมล์ แ้ล้วค่ะ

ขอบคุณค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 16/7/2555 9:27:32