เว็บบอร์ด

คำถาม

ความถี่การตรวจควันดำ
อยากทราบว่ากฎหมายกำหนดค่ามาตรฐานควันดำเครื่องยนต์ มีความถี่ในการตรวจวัดมั้ยคะ (บริษัทเราทำธุรกิจ logistic มีรถบรรทุก ซึ่งใช้น้ำมันดีเซล) และถ้าตรวจวัด มีหน่วยงานใดที่ทำการตรวจวัดได้บ้างคะ
โดย : logwin คำถามเมื่อ : 3/8/2555 10:32:53

คำตอบ

อ้างอิงจาก ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนด มาตรฐานค่าควันดําของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 16 กรกฎาคม 2553

ขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดความถี่ของการตรวจวัดควันดำ สำหรับค่ามาตรฐาน อ้างอิงจาก ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนด มาตรฐานค่าควันดําของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด ดังนั้นทางองค์กร จะต้องมีการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ค่าควันดำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด และไม่ถูกปรับจากเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงที่ทำการตรวจจับควันดำ


สามารถเลือกใช้ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม และมีพารามิเตอร์ครอบคลุม ให้สามารถตรวจวัดได้
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 6/8/2555 14:12:17