เว็บบอร์ด

คำถาม

รายงานที่จะส่งหน่วยงานรชการ
1.อยากทราบว่าจะต้องส่งรายงานอะไรบ้างให้กับหน่วยงานรายชการ 2.รายงานนั้นๆจะต้องส่งกับหน่วยงานไหน 3.ความถี่ของการส่งรายงานแต่ล่ะรายงานว่าต้องส่งกี่เดือนครั้งหรือกี่ปีครั้ง ขอบคุณครับ
โดย : salamander คำถามเมื่อ : 25/10/2555 11:37:08

คำตอบ

อยู่ในสรุปสาระสำัคัญของกฎหมายแต่ละเรื่อง ซึ่งอยู่ในเว็บไซต์ของ AIM CONSULTANT ที่เป็น Excel ไฟล์ของแต่ละกฎหมายค่ะ
แต่ถ้าสนใจอบรมเพิ่มเติมจะมีในหลักสูตร “ทำอย่างไร ไม่ให้หลุดกฎหมาย เรื่อง การขออนุญาต การต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ การส่งรายงานราชการ การฝึกอบรมและขึ้นทะเบียนบุคลากร ตามที่กฎหมายบังคับ” (ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสุขภาพ) และ “ทำอย่างไร ไม่ให้หลุดกฎหมาย เรื่อง การขออนุญาต การต่ออายุใบอนุญาตต่างๆ การส่งรายงานราชการ การฝึกอบรมและขึ้นทะเบียนบุคลากร ตามที่กฎหมายบังคับ” (ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม)
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 5/9/2556 11:54:19