เว็บบอร์ด

คำถาม

แลกเปลี่ยนของเสียระหว่างโรงงาน
สอบถามหน่อยค่ะ คือที่โรงงานมี Waste จำพวกรดเยอะ ทุกทีจะส่งกำจัด แต่ล่าสุดมีอีกโรงงานติดต่อมา ประกอบกิจการย้อมผ้า ซึ่งน้ำเสียของเค้าค่อนข้างเป็นด่าง ทางโรงงานเค้าจึงอยากจะติดต่อรับกรดของโรงงานดิฉัน เพื่อนำไปใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียของเค้า ไม่ทราบว่าสามารถทำได้หรือไม่คะ หากทำได้จะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง ทั้งโรงงานดิฉันและโรงงานเค้าอ่ะค่ะ รวมถึงอ้างอิงตามกฎหมายฉบับไหน รบกวนผู้รู้ชี้แนะด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ ^^
โดย : togg คำถามเมื่อ : 14/11/2555 14:46:53

คำตอบ

บริษัทที่จะรับ waste ไปดำเนินการ ต้องได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภท 101, 105 ,106 ร่วมด้วยหรือส่งเรื่องให้กรมโรงงานพิจารณา
กรณีที่กรมโรงงานออกใบอนุญาตตามแบบสก.2 ใบอนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานให้กับบริษัทของคุณขนิษฐา ก็สามารถส่งให้บริษัทที่ติดต่อมาได้ แต่ถ้าไม่มีใบอนุญาต ตามแบบสก.2 ที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมออกให้ ก็ไม่สามารถนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงานได้หรือส่งไปกำจัดได้ เนื่องจาก จะมีค่าปรับสูงสุด 200,000 บาท กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 25 มกราคม 2549 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 27 ธันวาคม 2547
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 16/11/2555 16:11:04