เว็บบอร์ด

คำถาม

กฏหมายการซ้อมอพยพหนีไฟ
จากกฏหมายการซ้อมอพยพหนีไฟของประกาศกระทรวงมหาดไทย ถูกยกเลิก มีกฏหมายฉบับใดที่กำหนดให้ต้องซ้อมอพยพหนีไฟ ,ความถี่เท่าไหร่ และต้องมีอบรม 40% เหมือนเดิมหรือไม่
โดย : togg คำถามเมื่อ : 5/12/2555 14:47:24

คำตอบ

ยังต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศกระทรวงมหาดไทย เหมือนเดิม เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายตัวใหม่ออกมาแทนที่
(อ้างอิงพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554)
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 6/12/2555 8:26:10