เว็บบอร์ด

คำถาม

ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ถ้านายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะถูกปรับ เท่าไร
โดย : TSMF คำถามเมื่อ : 1/2/2556 11:30:34

คำตอบ

ต้องดูก่อนว่านายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายฉบับไหน เพราะว่ากฎหมายแต่ละฉบับมีค่าปรับและบทลงโทษที่ต่างกันค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 2/2/2556 8:40:48