เว็บบอร์ด

คำถาม

KPI การประเมินประสิทธิภาพของการซ้อมอพยพหนีไฟ
ขอตัวอย่าง KPI การประเมินประสิทธิภาพของการซ้อมอพยพหนีไฟ ต้องกำหนด KPI ในลักษณะใดบ้าง
โดย : togg คำถามเมื่อ : 4/2/2556 15:58:57

คำตอบ

ต้องสามารถอพยพลูกจ้างที่ทำงานในเวลาเดียวกันทั้งหมดสู่จุดที่ปลอดภัยภายในเวลาไม่เกิน 5 นาที
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 6/2/2556 9:05:11