เว็บบอร์ด

คำถาม

แนวทางปฏิบัติตามกฏหมายจัดเก็บวัตถุอันตราย
ประกาศอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดสถานประกอบการวัตถุอันตรายมีบุคลากรเฉพาะรับผิดชอบวัตถุอันตราย 2551 1. หมวด 1 ข้อ 4.3 แม้บริษัทฯ มีวัตถุไวไฟเพียงประมาณ 1200 ลิตร ก็ต้องปฏิบัติตามกฏหมายด้วยหรือไม่ 2. ต้องปฏิบัติตามคู่มือการจัดเก็บวัตถุอันตราย ที่กรมโรงงานฯ ประกาศออกมาทุกข้อด้วยหรือไม่
โดย : togg คำถามเมื่อ : 6/3/2556 19:52:19

คำตอบ

เนื่องจากกฎหมายไม่ได้ระบุปริมาณหากเข้าข่ายข้อ 4.3 ผู้ผลิต ผู้นำเ้ข้า หรือผู้มีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายที่เป็นวัตถุไวไฟ หรือวัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 7/3/2556 10:20:51