เว็บบอร์ด

คำถาม

เนื้อหากฏหมายไม่ครบครับ
ผมพบว่าว่า ตัว file pdf กฏหมายที่มีให้ download บางอันมีเนื้อความไม่ครบครับ

เช่น พรบ. โรงงาน file pdf ของ aim มี 59 มาตรา


แต่เมื่อผมเช็คไฟล์จาก ข้างนอกมี 65 มาตราและบทเฉพาะกาลอีก 3 มาตรา

คือทราบว่ากรณี เกิดจากอะไรครับ


และมีโอกาสจะเกิดใน file กฏหมายอื่นๆของบริษัทอีกหรือไม่ครับ

ผมจะได้เพิ่มความระมัดระวังในการรวบรวมมากขึ้น
โดย : ktkautopart คำถามเมื่อ : 21/3/2556 12:17:25

คำตอบ

เกิดจากการอัพโหลดไฟล์ข้อมูลแล้วทำให้ข้อมูลบางส่วนขาดหายไป และทาง AIM Consultant ได้ดำเนินการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 25/3/2556 10:34:18