เว็บบอร์ด

คำถาม

สถานที่ในการชาร์ตแบตเตอร์รี่รถฟอร์คลิฟท์
รบกวนสอบถามเรื่องสถานที่ที่จะทำการติดตั้งที่ชาาร์ตแบตเตอร์รี่ของรถฟอร์คลิฟท์นะครับ พฤติกรรมที่โรงงานเป็นอย่างนี้ครับ ใช้ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นหรือค่ำในกรณีมีโอที ( 20.30 น.) หลังจากนั้นจะเสียบเข้าเครื่องชาร์ตทิ้งไว้ในอาคารคลังสินค้าที่ปิดมิดชิด พอเช้ามาเครื่องจะตัด full อัตโนมัตินะครับ ประเด็นที่เป็นห่วงคือเรื่องของไอกรดที่ระเหยออกมาหรือในแง่ของการเกิดอัคคีภัย ไม่แน่ใจมี กม.ใดกำหนดไว้หรือไม่ครับ เพราะตอนนี้กำลังมีแผนที่จะทำการย้ายออกมาที่ พื้นที่ ที่เป็น Open air นะครับ ก็เลยอยากหาข้อมูลมาสนับสนุน Project นี้นะครับ
โดย : asahikasei คำถามเมื่อ : 26/4/2556 11:17:25

คำตอบ

อ้างอิง ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง คู่มือการเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย พ.ศ. 2550 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 มกราคม พ.ศ. 2551 ที่ระบุว่า 4.6.4 การเปลี่ยนแบตเตอรี่ของรถยกไฟฟ้า ให้จัดทำนอกบริเวณอาคาร ดำเนินการในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศดี และมีมาตรการป้องกันไฟอันอาจเกิดจากก๊าซไฮโดรเจนในขณะชาร์ตแบตเตอรี่
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 29/4/2556 15:26:13