เว็บบอร์ด

คำถาม

กฎหมายยกเลิก
มีกฎหมายฉบับใหม่ของ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 พฤษภาคม 2520 ยกเลิกโดย สำนักความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ไม่ทราบมีกฎหมายฉบับใหม่หรือไม่ครับ
โดย : sumit คำถามเมื่อ : 6/8/2556 8:23:46

คำตอบ

ตอนนี้ยังไม่มีกฎหมายตัวใหม่ออกมาแทนที่ค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 7/8/2556 16:12:57