เว็บบอร์ด

คำถาม

กฎหมายยกเลิก
หากยังไม่มีกฎหมายฉบับใหม่มาแทนที่ ผมยังคงใช้ กฎหมายที่ถูกยกเลิก ( ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) ) นี้ต่อไปได้หรือไม่ครับ
และถ้าสามารถใช้ต่อไปได้ สามารถใช้ต่อได้ถึงเมื่อไร ระยะเวลาเท่าไรครับ
โดย : sumit คำถามเมื่อ : 8/8/2556 11:02:13

คำตอบ

ยังสามารถใช้ต่อไปได้ค่ะ จนกว่าจะมีกฎหมายฉบับใหม่มาแทนที่กฎหมายฉบับเดิม
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 9/8/2556 9:35:47