เว็บบอร์ด

คำถาม

สอบถามวัตถุอันตราย
หากมีวัตถุอันตรายประเภทที่ 3 ไว้ในครอบครองเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม ต้องขออนุญาตหรือแจ้งการครอบครองหรือไม่
ทำไมสำนักควบคุมวัตถุอันตราย(สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา บอกไม่ต้องแจ้งการครอบครอง)
ต้องยึดตามหน่วยงานใด
โดย : redbull คำถามเมื่อ : 19/8/2556 19:51:47

คำตอบ

โดยปกติแล้ววัตถุอันตรายชนิดที่ 3 จะต้องมีการขออนุญาต แจ้งการมีไว้ในครอบครอง เหตุผลที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา บอกไม่ต้องแจ้งอาจต้องขึ้นกับเงื่อนไขที่ระบุไว้ก็เป็นได้ค่ะ เพราะว่าวัตถุอันตรายแต่ละตัวจะมีเงื่อนไขกำกับไว้อยู่ตรงเงื่อนไขค่ะ หรือจะขอข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงจากทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาไว้ เพื่อยืนยันกับทาง Auditor ตอนตรวจกฎหมายด้วยค่ะ

ต้องยึดตามหน่วยงานที่รับผิดชอบว่าวัตถุอันตรายที่ใช้อยู่ภายใต้หน่วยงานไหน
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 20/8/2556 8:33:42