เว็บบอร์ด

คำถาม

การคิดค่า % LEL
อยากทราบวิธีการคิดค่า % LEL ของสารเคมีค่ะ
โดย : chemaxzaa คำถามเมื่อ : 1/10/2556 10:43:16

คำตอบ

ดูจาก MSDS ของสารเคมีนั้น ๆ ค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 2/10/2556 10:11:33