เว็บบอร์ด

คำถาม

ประกาศ กท.กอ.เรื่อง บัชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ.2556
รบกวนปรึกษาเรื่องการตีความครับ เนื่องจากบัญชีที่ 5 เป็นรายการสารเคมีที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม รับผิดชอบ แต่ข่้อ 5 ระบุเหมือนว่าให้ผู้ที่ดำเนินการก่อนหน้ากฏหมายนี้มีผลบังคับใช้ ดำเนินการอีกรอบ สำหรับ รายชื่อสารเคมีตามบัญชี 5 แต่ข้อ 6 เหมือนยกผลประโยชน์ให้ เพราะปฏิบัติตามกฏหมายเดิมมาแล้ว สรุป ยัง งง ๆ อยู่นะครับ ฝากตีความหน่อยนะครับ
โดย : asahikasei คำถามเมื่อ : 3/10/2556 16:19:07

คำตอบ

ให้่ตรวจรายชื่อสารเคมีวัตถุอันตรายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 ว่าเราเข้าข่ายชนิดที่เท่าไหร่ ในกรณีที่สารเคมีวัตถุอันตรายที่ทางโรงงานใช้มีการเปลี่ยนแปลงชนิดตามประกาศฉบับนี้ก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายภาย 30 วัน แต่ถ้าสารเคมีวัตถุอันตรายยังเป็นชนิดเดิมตามในประกาศฉบับนี้ก็ให้ใช้ได้จนกว่าจะหมดอายุ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 8/10/2556 10:19:33