เว็บบอร์ด

คำถาม

กฎหมายน้ำเสีย และการขึ้นทะเบียนเป็นโรงงาน 101
ต้องการทราบเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียค่ะ
เนื่องจาก ทางบริษัทฯ เป็นโรงงานประเภท 3 ประกอบกิจการด้านอาหาร โดยโรงงานแม่ใช้ที่อยู่เดียวกัน แต่เลขประกอบกิจการคนละใบ และทางโรงนั้นต้องการนำน้ำเสียมาบำบัดที่บริษัทฯลูก
โดยจากสภาพการณ์นี้ ควรที่จะไปขึ้นทะเบียนเป็นโรงงานที่ 101 ใช่หรือไม่คะ
โดยได้ปรึกษากับทางสถาบันอื่นๆ ได้ให้คำแนะนำมาว่าให้ขึ้นทะเบียนเป็นโรงงานประเภทที่ 101 แต่ต้องใช้กฎหมายฉบับใดอ้างอิงคะ
รบกวนช่วยบอกกฎหมายฉบับนี้ให้ทีค่ะ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในการขอขึ้นทะเบียนค่ะ รวมถึงวิธีที่จะทำการขึ้นทะเบียนค่ะ
ขอบคุณค่ะ
โดย : TNSEMS คำถามเมื่อ : 8/10/2556 11:17:04

คำตอบ

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2547 เรื่อง ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ.2547

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2548 เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548

วิธีการขออนุญาตตามลิงค์นี้นะคะ

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDYQFjAB&url=http%3A%2F%2Ftaxclinic.mof.go.th%2Fdownload%2Fdetail.php%3FID%3D1060%26pdf%3Dopen&ei=dbxUUtjxIM2XrAfsuIBQ&usg=AFQjCNGnuz4oca3pne6kOdEXnnKwUS5ZdA&sig2=pG1abdjOUqIK3g4fdBIauQ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 9/10/2556 9:23:58