เว็บบอร์ด

คำถาม

การส่งรายงานพลังงาน
ต้องการทราบเกี่ยวกับการส่งรายงานพลังงาน
เนื่องจากในปี 2555 ไม่ได้ส่งรายงานพลังงาน และทางกรมพลังงานส่งจดหมายมา 2 รอบ ----- รอบแรก บอกว่าจะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจ และหลังจากนั้น ประมาน 15 วัน ส่งมาอีกรอบ รอบสอง แจ้งว่าทางกรมพลังงานมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงจึงให้ส่งรายงานได้เลย
และเนื่องด้วยทางบริษัทไม่ได้ส่ง จะส่งผลอย่างไรบ้าง (บริษัทได้ทำรายงานไปแล้ว 80% แต่เนื่องจากติดปัญหาผู้ร่วมคณะทำงานไม่กระตือรือร้นจึงทำให้ไม่สามารถส่งได้) ซึ่งในปี 2556นี้ จะใช้แบบฟอร์มเดิมจากปี 2555 ได้เลยหรือไม่ หรือต้องไปดาว์โหลดไฟล์ที่เป็นฟอร์มของปี 2556 คะ หากสามารถนำลิงค์มาให้โหลดได้จักขอบคุณเป็นอย่างสูง
โดย : TNSEMS คำถามเมื่อ : 22/10/2556 17:44:23

คำตอบ

1. หากไม่ส่งรายงาน อ้างอิง มาตรา 55 เจ้าของโรงงานควบคุม เจ้าของอาคารควบคุม หรือผู้รับผิดชอบด้านพลังงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 9 หรือมาตรา 21 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 200,000 บาท

2. ทำข้อมูลของปี 2555 ต่อให้ครบ 100 % และทำข้อมูลปี 2556 เพื่อนำส่งภายใน 31 มีนาคม 2557 ด้วยค่ะ

3. สามารถเข้าไปดาวน์โหลดที่ http://www.dede.go.th/dede/# ด้านขวามือ จะมี ลิงค์ให้คลิกเข้าไปดาวน์โหลดที่ แบบฟอร์มรายงานการจัดการพลังงานสำหรับโรงงานควบคุม
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 26/10/2556 14:56:34