เว็บบอร์ด

คำถาม

ขอสอบถามเกี่ยวกับระบบ ISO 14001
อยากทราบเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (Aspect) หากเราประเมินผลกระทบเสร็จ ต้องนำมาวิเคราะห์ถึงประเด็นที่มี "นัยสำคัญ" โดยอยากทราบว่า ในการวิเคราะห์ นัยสำคัญเราต้องทำการวิเคราะห์ภาพรวมของแต่ละฝ่าย เช่น
1. ฝ่ายควบคุมคุณภาพ ผลการวิเคราะห์ มีการใช้สารเคมี เป็นปัญหาระดับสูง จำนวน 6 กระบวนการ และ ขยะผลิตภัณฑ์จากการทดสอบปนเปื้อน จำนวน 3 กระบวนการ เป็นต้น
2. ฝ่าย ผลิต ผลการวิเคราะห์ จาก 50 กระบวนการ พบว่า การใช้ไฟฟ้า เป็นปัญหาระดับสูง จำนวน 20 กระบวนการ และ เศษอาหารวัตถุดิบ เป็นปัญหาระดับสูง จำนวน 15 กระบวนการ เป็นต้น

โดยจากตัวอย่างข้างต้น จะต้องนำทุกๆ กระบวนการบ่อยๆ นำมาวิเคราะห์ และเขียนลงในแบบฟอร์ม ทุกกระบวนการเลยหรือไม่ หรือนำมาวิเคราะห์เป็นภาพรวม ว่าแต่ละฝ่าย มีการใช้ด้านใด มีผลกระทบอะไรมากที่สุด ซึ่งปัญหาที่พบคือ ปัญหาระดับสูง มีจำนวนเยอะมาก เพราะทางบริษัทฯ มีการใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำ ปริมาณสูงและเกือบทุกกระบวนการ จึงทำให้มีปัญหาซ้ำๆ กันมากค่ะ

รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
โดย : TNSEMS คำถามเมื่อ : 11/11/2556 11:22:19

คำตอบ

ทุกคำถามมีคำตอบ บริการฟรีสำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยค่ะ สำหรับเรื่องอื่น ปรึกษาได้ทาง E-mail ค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 25/11/2556 16:04:53