เว็บบอร์ด

คำถาม

specification
พอดีที่โรงงานมีแผนที่จะทำการปรับปรุงห้องพยาบาลใหม่นะครับ ก็เลยอยากทราบข้อกำหนดของห้องพยาบาลนะครับว่าสามารถหาได้จากแหล่งใด มองในแง่ของโครงสร้างนะครับ ว่าจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้าง เช่น อ่างล้างตา , แสงสว่าง ขนาดพื้นที่ของห้อง ประมาณนี้นะครับ
พอดีเจ้านายอยากทราบ น่าจะเพื่อที่จะหาให้ใหม่ให้ดีขึ้นว่าเดิมนะครับ

ขอบคุณครับ
โดย : asahikasei คำถามเมื่อ : 13/1/2557 13:06:20

คำตอบ

ตัวอย่างการจัดห้องพยาบาลประจำโรงงาน
เคาท์เตอร์พยาบาล
ตู้เก็บยาและเวชภัณฑ์
ห้องตรวจสุขภาพ
ห้องทำแผล
น้ำดื่มสำหรับผู้ป่วย
อ่างล้างมือ
บอร์ดความรู้สุขภาพ
ยาและเวชภัณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด
แสงสว่างเพียงพอถูกสุขลักษณะและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่เหมาะสม
สามารถศึกษารายละเอียดได้ http://www.pmsnurse.com/%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99-2/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5/
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 13/1/2557 14:50:37