เว็บบอร์ด

คำถาม

สอบถามข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องในการติดตั้งตู้ Container มาทำเป็นห้องพยาบาลและห้องคนขับรถ
รบกวนปรึกษาเรื่องข้อกฏหมายกครับ คือที่โรงงานเป็นอาคาร 3 ชั้น จำนวน 1 ตัวอาคาร ปัจจุบันกำหนดให้มีห้องพยาบาลและห้อง พขร.อยู่ที่ชั้น 2 มานานมากแล้ว แต่ปรากฏว่า ณ ปัจจุบัน 2 ห้องดังกล่าวมีการเก็บเอกสารและสิ่งของต่าง ๆ มากมาย จนทำให้วัตุประสงค์เดิมลดน้อยลงไป ดังนั้นทางผู้บริหารมีแผนที่จะจัดทำหรือติดตั้งห้องพยาบาลและห้อง พขร.ใหม่ โดยโครงสร้างหรือวัสดุทำมาจากตู้ Container ลักษณะเหมือนซ้อนกัน 2 ชั้น โดยที่ชั้น 1 เป็นห้องพยาบาล มีรายการทุกอย่างตามกฏหมาย ชั้นบนเป็นที่พักผ่อนของ พขร. โดยทำบันไดขึ้นไปจากด้านข้าง โดยที่ลักษณะการวางจะเป็นแบบเสาเข็มจำนวน 6 ต้น และตัวตู้ตั้งอยู่บนฐานดังกล่าว

จะขอเรียนปรึกษาว่า การก่ออสร้างหรือติดตั้งในลักษณะนี้ควรจะประเมินการสอดคล้องกับกฏหมายฉบับใดบ้างที่จะมาเกี่ยวข้อง เนื่องจากกลัวว่าจะประเมินไม่ครอบคลุมรอบด้านก่อนที่จะตัดสินใจดำเนินการนะครับ
ปล.โรงงานผมอยุ่ในนิคมสอุตสาหกรรมนะครับ

ขอบคุณล่วงหน้าครับ
โดย : asahikasei คำถามเมื่อ : 6/2/2557 15:21:43

คำตอบ

ตู้คอนเทนเนอร์ สามารถนำมาใช้เป็นห้องพยาบาลชั่วคราวได้โดยไม่ต้องขออนุญาตก่อสร้าง สำหรับการวางสามารถวางบนพื้นถนนได้เลย โดยอาจเทพื้นถนนหนา 20 เซนติเมตรก็เพียงพอสำหรับการรับน้ำหนัก หรือต้องการใช้เสาเข็มที่คุณตะวัน ระบุว่า 6 ต้น ก็ให้คำนวณการรับน้ำหนักตามหลักวิศวกรรมโยธาภายใต้วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 8/2/2557 10:10:43