เว็บบอร์ด

คำถาม

การ dilutetion น้ำเสีย
อยากถามว่า หากน้ำในไลน์ผลิต มีความเข้มข้น BOD COD สูง แล้วผมปล่อยตามรางระบายน้ำเสียในโรงงาน และมารวมกับที่ใช้ในห้องน้ำและน้ำในส่วนต่างๆ ในบ่อน้ำเสียรวมของโรงงาน ทำให้ความเข้มข้นของน้ำลดลง หลังจากนั้นจึงส่งเข้าระบบบำบัดของโรงงานและผ่านมาตรฐานทุกค่า อยากทราบว่าการกระทำแบบนี้ถือว่าเป็นการ dilutetion ตามกฎหมายห้ามหรือป่าวครับ
โดย : summit คำถามเมื่อ : 20/3/2557 15:07:08

คำตอบ

ไม่ถือว่าเป็นการ dilution
Dilution หมายถึง การเอาน้ำจากส่วนอื่นมาเจือจาง เมื่อค่าผ่านแล้วปล่อยทิ้งเลย โดยไม่ผ่านการบำบัดของโรงงาน
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 25/3/2557 9:25:19