เว็บบอร์ด

คำถาม

น้ำเสีย
นั้นอยากถามว่า หากน้ำในไลน์ผลิต มีความเข้มข้น BOD COD สูง แล้วผมปล่อยตามรางระบายน้ำเสียในโรงงาน และมารวมกับที่ใช้ในห้องน้ำและน้ำในส่วนต่างๆ ในบ่อน้ำเสียรวมของโรงงาน ทำให้ความเข้มข้นของน้ำลดลง หลังจากจึงส่งเข้าระบบบำบัดของโรงงานและผ่านมาตรฐานทุกค่า อยากทราบว่าการกระทำแบบนี้ถือว่าเป็นการ dilutetion ตามกฎหมายห้ามหรือป่าวครับ
โดย : summit คำถามเมื่อ : 20/3/2557 15:08:40

คำตอบ

ไม่ถือว่าเป็นการ dilution Dilution หมายถึง การเอาน้ำจากส่วนอื่นมาเจือจาง เมื่อค่าผ่านแล้วปล่อยทิ้งเลย โดยไม่ผ่านการบำบัดของโรงงาน
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 25/3/2557 9:26:03