เว็บบอร์ด

คำถาม

การอบรมและบุคลากรด้านต่างๆที่โรงงานจำเป็นต้องมีตามกฎหมาย
ทางโรงงานผลิตเอทิลแอลกอฮอล์และขายไฟฟ้า9mw และมีหม้อนำ้ขนาด80ตันจำเป็นต้องมีบุคลากรเฉพาะอะไรบ้างและอ้างอิงกฎหมายใดบ้าง รบกวนช่วยส่งข้อมูลให้ทาง e-mail ด้วยคะขอบคุณคะ
โดย : Mooenvi คำถามเมื่อ : 21/3/2557 21:21:41

คำตอบ

อ้างอิง ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำหนดชนิดและขนาดของโรงงาน กำหนดวิธีการควบคุมการปล่อยของเสียมลพิษ หรือสิ่งใด ๆ ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กำหนดคุณสมบัติของผู้ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานประจำ และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ผู้ควบคุมดูแลสำหรับระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 31 มกราคม 2555
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 25/3/2557 9:03:17