เว็บบอร์ด

คำถาม

การประเมินความเสี่ยง
อยากทราบว่า บริษัทฯประกอบกิจการประเภทตัดเย็บเสื้อผ้าต้องใช้ประเมินความเสี่ยงและชี้บ่งอันตรายเป็นแบบไหนถึงจะครอบคลุมค่ะ
โดย : Natthawan คำถามเมื่อ : 10/4/2557 8:33:50

คำตอบ

ธุรกิจตัดเย็บไม่เข้าข่ายต้องส่งรายงานการประเมินความเสี่ยง ให้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ทั้งนี้ ในการประเมินความเสี่ยงสามารถใช้วิธีการชี้บ่งอันตรายและการประเมินความเสี่ยงใช้วิธีดังต่อไปนี้
1. Checklist
2. WHAT - IF Analysis
3. Hazard and Operability Studied (HAZOP)
4. Fault - Tree Analysis (FTA)
5. Failure Modes and Effects Analysis (FMEA)
6. Event - Tree Analysis
การเลือกวิธีการประเมินความเสี่ยงให้พิจารณาตามความเหมาะสม แต่แนวทางการประเมินความเสี่ยงที่ทำได้ง่ายและเป็นที่นิยม คือ วิธี Checklist ค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 18/11/2557 10:46:23