เว็บบอร์ด

คำถาม

ระบบ 14001 ในแผนก บัญชี
อยากทราบเกี่ยวกับการจัดทำทะเบียน aspect ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนการในปีนี้ ก็สามารถ review ของเดิมได้เลยใช้ไหมคะ

และเป้า EMP (เป้าหมายสิ่งแวดล้อม แผนกบัญชี) ควรจะเป็นอะไรได้บ้างคะนอกจาก ลดปริมาณการใช้กระดาษ ปิดน้ำ ปิดไฟ

ขอบคุณค่ะ
โดย : TNSEMS คำถามเมื่อ : 29/4/2557 13:05:07

คำตอบ

นอกจาก ลดปริมาณการใช้กระดาษ ปิดน้ำ ปิดไฟ ก็จะเป็นการทิ้งขยะให้ถูกประเภท 100% ค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 7/5/2557 17:11:55