เว็บบอร์ด

คำถาม

สอบถามเกี่ยวกับกำจัดน้ำมันเครื่องจักร
อยากสอบถามเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันเครื่องจักร ไฮดรอลิค ค่ะ
เนื่องจากบริษัทฯ มีน้ำมันไฮดรอลิคจำนวนน้อย ปีละ 200ลิตร ประมาณ 2-3 ถัง และต้องการกำจัด โดยการขาย ไม่อยากเสียค่าบริการกำจัด
.... แต่ทำไมโทรไปหาโรงงานที่รับกำจัดไม่มีการตอบรับกลับมา แล้วมาเจออีกบริษัทฯ ได้บอกเกี่ยวกับการขออนุญาตจะต้องเสียค่ายินยอมให้กับ DIW จึงทำให้ไม่คุ้มกับการซื้อขาย

ไม่ทราบว่าจริงหรือป่าวคะ แล้วจะหาข้อมูลส่วนนี้ได้ที่ไหนบ้าง ถ้าเป็นในรูปการณ์นี้แล้วสงสัยต้องนำไปกำจัดแบบเสียเงินใช่หรือไม่คะ

ขอบคุณค่ะ
โดย : TNSEMS คำถามเมื่อ : 29/5/2557 10:14:15

คำตอบ

ให้ดำเนินการขออนุญาตนำออกนอกโรงงานโดยต้องได้รับอนุญาตตามแบบสก.2 ก่อนถึงนำออกได้ โดยปกติการนำน้ำมันเครื่องใช้แล้วออกนอกโรงงานสามารถขายได้ แต่โรงงานของเราต้องได้รับอนุญาตรายการนั้นๆตามแบบสก.2 ก่อนถึงจะดำเนินการเอาออกได้ กรณีนำออกนอกโรงงานโดยไม่ได้รับอนญาต โทษปรับสูงสุด 200,000 บาท รายชื่อผู้รับกำจัดอยู่ในเอกส่รเผยแพร่ของ AIM CONSULTANT ซึ่งdown load ฟรีได้ที่ www.aimconsultant.com ดูกฎหมายที่อ้างอิงเพิ่มเติมคือ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง การ​กำจัด​สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ. 2548 สืบค้นใน website ให้ไปที่กฎหมายหมวดสิ่งแวดล้อม เรื่องขยะและกากของเสีย
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 11/6/2557 8:12:17