เว็บบอร์ด

คำถาม

การตรวจวัดแสง กรณีไม่ผ่าน ต้องแก้ไขและตรวจวัดซ้ำหรือไม่
ในกรณีที่ตรวจวัดแสงไม่ผ่าน และได้ทำการแก้ไขแล้ว จะต้องมีการตรวจวัดซ้ำว่าผลผ่านหรือไม่คะ
โดย : Buppha คำถามเมื่อ : 19/6/2557 16:11:05

คำตอบ

ใช่ค่ะ ต้องมีการตรวจวัดผลซ้ำ เพื่อดูผลว่าผ่านหรือไม่
ดำเนินการแก้ไขจนกว่าผลจะผ่านตามที่กฎหมายกำหนด
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 19/6/2557 16:26:01