เว็บบอร์ด

คำถาม

การตรวจวัดแสงไม่ผ่าน
ในกรณีที่ตรวจวัดแสงไม่ผ่าน และได้ทำการแก้ไขแล้ว จะต้องมีการตรวจวัดซ้ำว่าผลผ่านหรือไม่คะ
โดย : Buppha คำถามเมื่อ : 19/6/2557 16:11:27

คำตอบ

ใช่ค่ะ ต้องมีการตรวจวัดผลซ้ำ เพื่อดูผลว่าผ่านหรือไม่
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 19/6/2557 16:25:06