เว็บบอร์ด

คำถาม

รายการกฎหมาย
ถ้าต้องการรายการกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้อยู่ในหน้าเดียวกัน โดยยังไม่แยกเป็นหมวดหมู่ทำได้หรือไม่ และถ้าต้องการยกเลิกรายการกฎหมายที่ไม่เกี่ยวข้องต้องทำอย่างไร
โดย : passaran_c คำถามเมื่อ : 23/7/2557 15:26:45

คำตอบ

ต้องดาวน์โหลด แล้วเรียงต่อกันค่ะ แล้วเลือกรายการกฎหมายที่ต้องการไว้ใน Excel ที่เป็นทะเบียนประเมินความสอดคล้องค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 24/7/2557 8:28:11