เว็บบอร์ด

คำถาม

ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27/9/2556
เรื่อง บัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย พ.ศ. 2556 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 27/9/2556 ไม่ทราบว่ามีไฟล์ที่เป็น Excel หรือไม่ค่ะ
โดย : summit คำถามเมื่อ : 29/7/2557 17:22:02

คำตอบ

ถ้าเป็นไฟล์ EXCEL จะเป็นไฟล์สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย แต่บัญชีรายชื่อที่เป็นไฟล์ EXCEL จะไม่่มีค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 1/8/2557 13:17:36