เว็บบอร์ด

คำถาม

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 30 พฤษภาคม 2520
ประกาศฉบับนี้ถูกยกเลิกแล้วเหรอคะ ถ้าถูกยกเลิกแล้วมีการอ้างอิงให้ใช้กฎหมายฉบับไหนแทนหรือไม่คะ
โดย : asahikasei คำถามเมื่อ : 6/9/2557 19:28:57

คำตอบ

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับภาวะแวดล้อม (สารเคมี) ถูกยกเลิกแล้วค่ะ ยัังไม่มีกฎหมายออกมาแทนค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 29/10/2557 17:25:55