เว็บบอร์ด

คำถาม

หลักสูตรที่ต้องอบรมตามกฎหมาย
ขอทราบหัวข้อที่ต้องอบรมตามกฎหมาย ไม่ทราบว่าจะมีรึเปล่าค่ะ
โดย : haadthip คำถามเมื่อ : 16/9/2557 10:32:56

คำตอบ

หลักสูตรที่ต้องทำการอบรมตามกฎหมาย มีหลายหลักสูตรค่ะ ซึ่งรายละเอียดในการอบรม รวมถึงระยะเวลาในการอบรม ก็แตกต่างกันค่ะ
ตัวอย่างเช่น
ลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ มีระยะเวลาการฝึกอบรม 6 ชั่วโมง ตามหัวข้อดังนี้
(1) ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ฝึกอบรม 1 ชั่วโมง 30 นาที
(2) กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ฝึกอบรม 1 ชั่วโมง 30 นาที
(3) ข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มีระยะเวลาการฝึกอบรม 3 ชั่วโมง
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 29/10/2557 11:32:27