เว็บบอร์ด

คำถาม

กฎหมายวัตถุอันตราย
มีกฎหมายฉบับใดบ้างที่บ่งบอกว่าวัตถุอันตรายที่อยู่ในครอบครองต้องไม่เกินตามปริมาณที่กฎหมายกำหนด
โดย : thaiparts คำถามเมื่อ : 7/10/2557 19:00:45

คำตอบ

ไม่มีกฎหมายตัวใดระบุปริมาณการครอบครองวัตถุอันตรายค่ะ
ปริมาณการจัดเก็บขึ้นอยู่กับพื้นที่ในการจัดเก็บและเงื่อนไขการจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายที่แนบท้ายหลังตารางการจัดเก็บของกรมโรงงานอุตสาหกรรมค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 15/10/2557 15:04:21