เว็บบอร์ด

คำถาม

แผนฉุกเฉิน
ขอสอบถามว่า กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการซ้อมแผนฉุกเฉิน ได้แก่ การซ้อมแผนควบคุมโรคระบาด แผนป้องกันอุทกภัย และกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัย มีกฏหมายฉบับใดที่เกี่ยวข้องบ้างหรือไม่ครับ
โดย : YETH law update คำถามเมื่อ : 22/10/2557 13:05:01

คำตอบ

กฎหมายไม่ได้ประกาศแนวทางในการจัดทำค่ะ
กรณีหาก AIM Consultant มีข้อมูลที่อัพเดท จะรีบดำเนินการแจ้งทันทีค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 1/11/2557 11:06:42