เว็บบอร์ด

คำถาม

การส่งรายงานการตรวจอาคารและรายงานการตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี
ขอสอบถามว่า การส่งรายงานผลการตรวจสอบอาคาร และรายงานผลการตรวจรับรองระบบไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม ต้องส่งรายงานที่ไหนบ้างครับ
โดย : YETH law update คำถามเมื่อ : 7/1/2558 10:41:06

คำตอบ

1. รายงานการตรวจสอบอาคารและอุปกรณ์ประกอบของอาคารประจำปี จะต้องเสนอภายใน 30 วันก่อนวันที่ใบรับรองการตรวจสอบอาคารฉบับเดิมจะมีระยะเวลาครบ 1 ปี โดยเสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (สำนักงานเขต/ สำนักงานบริหารการปกครองส่วนท้องถิ่น)
2. รายงานการตรวจสอบรับรองความปลอดภัยระบบไฟฟ้าในโรงงานประจำปี โดยจัดเก็บไว้เป็นเอกสารประจำโรงงานค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 12/1/2558 11:28:48