เว็บบอร์ด

คำถาม

การตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ขอสอบถามการตรวจวัดสภาพแวดล้อมในการทำงานค่ะ ว่ามีกฎหมายตัวไหนไหมที่ระบุว่า โรงงาน/อาคาร ที่มีพนักงานปฏิบัติงานอยู่จะต้องมีการตรวจวัด แสงสว่าง ความร้อน คืออาคารที่จะตรวจเป็นอาคารคลังสินค้ามีพนักงานปฏิบัติงาน 10 คน ค่ะ
โดย : dhanawan คำถามเมื่อ : 20/2/2558 8:36:38

คำตอบ

กฎกระทรวงแรงงาน กำหนดมาตรฐานในการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2549
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 6 มีนาคม 2549 ค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 20/2/2558 10:35:04