เว็บบอร์ด

คำถาม

การขออนุญาต แบบ สก.2
อยากสอบถามว่า การขออนุญาตตามแบบสก.2 เราสามารถขออนุญาตนำขยะออกได้มากกว่า 1 เจ้าได้หรือไม่คะ

เช่น หลอดไฟ สารเคมีอันตรายอื่นๆ ได้ทำการขอกับบริษัทฯ A ไปแล้ว แต่ต้องการที่จะขอเพิ่มอีกบริษัทฯ เป็นบริษัทฯ B โดยเป็นขยะตัวเดียวกัน ได้หรือป่าวคะ

เนื่องจาก เคยเกิดปัญหาที่ว่า รถไม่พอมารับขยะตามเวลาที่กำหนดจึงมีความต้องการที่จะหาเจ้าสำรองเพื่อจะได้ขนขยะอันตรายได้ทันเวลาตามที่ขออนุญาต สก.1 ไว้ รวมทั้งเพื่อปฏิบัติได้ตามกฎหมายในเรื่องระยะเวลาใรเก็บขยะอันตรายค่ะ

ขอบคุณค่ะ
โดย : TNSEMS คำถามเมื่อ : 3/3/2558 13:13:32

คำตอบ

การขออนุญาตตามแบบสก.2 เราสามารถขออนุญาตนำขยะประเภทเดียวกัน ออกได้มากกว่า 1 เจ้าค่ะ ทั้งนี้เจ้าที่นำออกต้องได้รับอนุญาตและอยู่ใน สก. 2 ของโรงงานเราค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 10/3/2558 13:18:11