เว็บบอร์ด

คำถาม

กฏหมายที่ออกตามความใน พรบ โรงงาน 2512
ตามที่ พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2512 ซึ่งเป็นกฏหมายฉบับเก่าที่ถูกยกเลิกโดยพ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535 นั้น มีข้อสงสัยว่าบรรดากฏหมายลูกต่างๆที่ออกตามความใน พ.ร.บ.โรงงาน 2512 ที่ยังปรากฏให้ดาวน์โหลดในเวปไซต์อยู่นั้น ยังคงมีผลบังคับใช้อยู่หรือไม่ครับ
โดย : YETH law update คำถามเมื่อ : 17/3/2558 16:27:31

คำตอบ

กฎหมายลูกของ พรบ. โรงงาน 2512 บางตัวที่ยังไม่มีการประกาศหลักเกณฑ์ออกมาใหม่ ยังมีผลใช้อยู่ค่ะ
ผู้ตอบ : aimconsultant ตอบเมื่อ : 18/3/2558 13:54:53